Područja djelovanja tvrtke Mazal savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Usluga poslovnog savjetovanja usmjerena je na poslovno i investicijsko savjetovanje privatnog i javnog sektora, obuhvaćajući sve korake od zamisli do realizacije projekta te pokrivajući na taj način cjelokupan poslovni proces od inicijalne faze preko faze operacionalizacije do implementacije i realizacije projekta.
Vodeći se krilaticom kako je ponekad potrebna samo dobra poslovna ideja, tim stručnjaka Mazal savjetovanja pomoći će Vam dobru poslovnu ideju pretvoriti u kvalitetan plan te u konačnici u uspješan projekt. Tijekom svake faze realizacije pratit će Vas tim stručnjaka pružajući Vam potporu u svakom od segmenata – analize i istraživanja, postavljanja strateškog plana, izrade plana aktivnosti i hodograma, realizacije i evaluacije.
Svoj uspjeh mjerimo Vašim uspješno realiziranim projektima!

Savjetovanje o mehanizmima zaštite i poticanja ulaganja

Strateški cilj mnogobrojnih uspješnih tvrtki i stabilnih država je kreiranje tržišno orijentiranog gospodarstva i povoljnog okruženja za privlačenje investicija. Upravo različiti mehanizmi koji jamče sigurnost i zaštitu investitora nose ključnu ulogu u tom procesu, a kako bi se stvorilo poticajno poslovno okruženje usklađeno sa standardima koji prevladavaju u EU i zemljama razvijenoga tržišnog gospodarstva.
Tvrtka Mazal savjetovanje, zahvaljujući dobrom poznavanju mehanizama zaštite investitora te aktualne hrvatske i europske zakonodavne regulative pruža savjetodavnu potporu u iznalaženju optimalne platforme za realizaciju projekta, neovisno je li područje interesa Klijenta privlačenje novih investicija ili izravno ulaganje.
Tijekom cjelokupnog procesa vodimo i usmjeravamo Klijente prilikom pripreme projekta s ciljem iznalaženja rješenja po njihovoj mjeri!

Priprema i vođenje projekata Europske unije

Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju otvorene su mnogobrojne mogućnosti korištenja sredstava brojnih EU projekata i programa namijenjenih tvrtkama i institucijama s različitih područja djelovanja.
Izrada projekata te povlačenje sredstava je iznimno kompleksan postupak koji zahtjeva ispunjavanje niza strogih kriterija te izradu različite dokumentacije. Stoga, za uspješnu prijavu projekta nužno je poznavanje regulatornog okvira, pravila javne nabave i natječajne procedure koja obuhvaća nekoliko razina administrativne kontrole.
Stručnjaci tvrtke Mazal savjetovanje su certificirani projektni menadžeri usko specijalizirani za EU fondove, a koji Klijentima stavljaju na raspolaganje svoje znanje i iskustvo u tom segmentu. Područja ekspertize su sve ključne faze kreiranja i vođenja projekta – priprema projekta, prikupljanje administrativne i tehničke dokumentacije, prikupljanje ponuda, izrada investicijske studije, poslovnog plana i marketinške strategije, izrada prijavnih obrazaca te naposljetku sama provedba projekta. Također, nakon završetka natječajnog procesa i odabira projekta, EU u prvi plan stavlja važnost redovitog izvještavanja i izvršavanja svih obaveza, pri čemu se Klijentu i u tom segmentu pruža potpora.
Kada je riječ o EU projektima Mazal savjetovanje je odličan odabir! Pozicionirat ćemo Vašu ideju kao konkretan projekt, kvalitetno ga pripremiti i razraditi kako bi zadovoljio propisane kriterije!

Tržišno natjecanje i državne potpore

S ciljem povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva razvijen je program dodjele državnih potpora kojim su definirani ciljevi, uvjeti i postupci za dobivanje navedenih sredstva.
Tim Mazal savjetovanja pruža savjetničke usluge i stručnu podršku Klijentu informirajući ga o različitim kategorijama dodjele državnih potpora, mogućnostima i potencijalima istih te procjeni troškova i koristi. Također, ostvarivanje potpora pretpostavlja dobro poznavanje pravnog okvira te cjelokupnog procesa, stoga stručni tim Klijente vodi kroz cijeli proces odobravanja potpora, uz poseban naglasak na uvjete, kriterije i obaveze korisnika usklađujući zahtjev s nacionalnom razinom i razinom Europske unije koja ima važnu ulogu u dodjeli potpora.

Savjetovanje u području javne nabave

U procesu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji provela se promjena pravila u sustavu javne nabave koje uvelike utječu kako na naručitelje tako i na ponuditelje. U uvjetima članstva u Europskoj uniji želi se osigurati konkurentnost i ravnopravnost svih aktera na tržištu pod jednakim uvjetima ali i unaprijediti upravljanje javnim sredstvima.

Stručni tim Mazal savjetovanja Klijentu nudi konzultantske usluge vezane za pripremu i provedbu samog postupka javne nabave za naručitelje ali i pripremu natječajne dokumentacije kao i osiguranje kvalitete cjelokupnog procesa za ponuditelje.